Jedlina1W dniu 23 maja 2015 roku uczniowie klasy IV, uczęszczający na dodatkowe zajęcia prowadzone metodą CLIL z modułu przyrodniczego mieli okazję poznawać formy ochrony przyrody w Rezerwacie Jedlina. Celem wycieczki było poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego oraz zasad ochrony przyrody na przykładzie Rezerwatu Jedlina, przejście ścieżką ekologiczną, upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, integracja uczniów, realizacja założeń zajęć dodatkowych metodą CLIL – „Walory przyrodnicze – Rezerwatu Jedlina” w ramach realizacji Projektu „Równe szanse równe możliwości. Program rozwojowy S.P. w Młodowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POKL.09.01.02-18-018/13.

Uczniowie przeszli ścieżką dydaktyczną, która objęła miedzy innymi przystanki takie jak: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, leśny staw, martwe drzewo czy mrowisko. Mogli zobaczyć także zwierzęta: zaskrońca, żaby, mrówki, kaczki krzyżówki, jaszczurki czy dzięcioła. Zapoznali się z unikatowymi roślinami oraz formami ochrony przyrody w Polsce i naszym powiecie.

Wyjazd zakończył się podsumowaniem projektu oraz rozmowami przy ognisku w języku angielskim.

MM