Europejski Tydzień Sportu 2016 – #BeActive w ZSP w Młodowie w dniach 10 – 17 września 2016r.

Europejski Tydzień Sportu – najważniejsze fakty w pigułce

CO TO TAKIEGO?
Europejski Tydzień Sportu jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten zapoczątkuje nowe działania i będzie się również opierać na już istniejących udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem#BeActive (bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

DLACZEGO?
Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.

W JAKIM CELU?
Europejski Tydzień Sportu ma na celu promować sport i aktywność fizyczną oraz pogłębić wiedzę na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy zachęci Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzy możliwości częstszego uprawiania sportu na co dzień.

Europejski Tydzień Sportu 2016 – #BeActive w Zespole szkół Publicznych w Młodowie w dniach 10 – 17 IX 2016r.

Wydarzenia sportowo- kulturalne w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Zespole Szkół Publicznych w Młodowie:

Cele organizowanych imprez sportowych:

 Cel główny:

Promocja zdrowia, promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania czasu wolnego.

Cele szczegółowe:

  1. Motywowanie do kształtowania pożądanego stylu życia.
  2. Integracja środowiska uczniowskiego, tworzenie więzi pomiędzy klasami.
  3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach ruchu.
  1. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
  1. Rozumienie potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa  w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ

Data imprezy Nazwa imprezy  

Organizator imprezy

 

Miejsce przeprowadzenia imprezy Godzina
10.09.2016r Rajd rowerowy „Razem po zdrowie” Halina Wojtuch Bogusława Gorzelnik Teren gminy 9.00- 14.00
12.09.2016r. Rozgrywki Piłki Siatkowej Plażowej dla uczniów ZSP w Młodowie Halina Wojtuch

Bogusława Gorzelnik

Boisko sportowe przy Zespole Szkół Publicznych w Młodowie 10.00
13.09.2016r.  Turniej Piłki Siatkowej Halina Wojtuch Sala gimnastyczna w ZSP Młodów 11.00
15.09.2016r. Turniej  Mini Piłki Nożnej Bogusława Gorzelnik Sala gimnastyczna w ZSP Młodów 10.00
16.09.2016r. Marsz Nordic walking Halina Wojtuch Leśną ścieżką zdrowia 12.00
14.09.2016r. Szkolny Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt Halina Wojtuch

Bogusława Gorzelnik

Stadion LKS „Zryw” Młodów  

14.00