Kierując się hasłem tegorocznej akcji Sprzątania Świata „Podaj dalej … drugie życie odpadów” dnia 21 września 2016r. gmina Lubaczów zorganizowała wyjazd uczniów z podległych placówek edukacyjnych do Młynów, gdzie znajduje się sortownia odpadów komunalnych oraz do szkółki leśnej Sikorówka.

Uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie w Młynach, zapoznani z procesem sortowania, przetwarzania i składowania odpadów komunalnych. Natomiast po przyjeździe do szkółki leśnej Sikorówka poznali proces gospodarki leśnej i problem śmiecenia w lasach. Wycieczka zakończyła się wspólnym grillem – uczniowie zostali poczęstowani kiełbaskami oraz otrzymali gadżety związane z ekologią.

Foto z wyjazdu w galerii zdjęć.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit