W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie w ramach projektu „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców” odbyły się warsztaty przyrodnicze sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczne z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” numer grupy XLVI.  Miejscem szkolenia jest Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunami warsztatów w szkole w Młodowie byli Małgorzata Dudek oraz Bartosz Kosior.

                Uczniowie aktywnie uczestniczyli w następujących zajęciach:

  1. Kosmetyczne laboratorium.
  2. O dźwięku.
  3. Świat owadów.
  4. W krainie ładunków elektrycznych.
  5. Fizyka latania.
  6. Badanie gleby.
  7. Warsztaty botaniczne na terenie Młodowa.

Zajęcia z bogatą obudową nowoczesnych pomocy naukowych prowadzili: dr  Maciej Kunysz, mgr inż. Tomasz Madej, mgr Katarzyna Ruczała, mgr Mirosław Ruczała. Uczniowie wzbogaceni o dodatkową, fascynującą wiedzę podaną w bardzo atrakcyjnej formie są gotowi na kolejne wyzwania naukowe.                    B.K.

IMG_0586[1] IMG_0587[1] IMG_0589[2] IMG_0591[1]