Szkoła Podstawowa   im. Marii Konopnickiej w Młodowie

Wykaz podręczników do klasy VIII   na rok szkolny 2019/2020

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

1.  

Religia

Z Toba idę przez życie Ks. Paweł Mąkasa Gaudium AZ-3-01/10
2.  

Język polski

Nowe słowa na star!

Podręcznik do j. polskiego do klasy 8

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz

Nowa Era  

 

907/5/2018

Nowe słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla klasy 8

Joanna Kuchta

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Ginter

Nowa Era
3.  

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty

podręcznik

Malcolm Mann

S. Taylore- Knowles

Macmillan

education

925/2018
Repetytorium ósmoklasisty

Zeszyt ćwiczeń

Malcolm Mann

S. Taylore- Knowles

Macmillan

education

4.  

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era 814/2/2018
Das ist Deutsch! Kompakt. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej Jolanta Kamińska Nowa Era
5.  

Historia  i społeczeństwo

Wczoraj i Dziś

Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki

Agnieszka Zielińska

Nowa Era 877/5/2018
6.  WOS Dziś i jutro Iwona Janicka

Arkadiusz Janecki

Tomasz Mackowski

Nowa Era 874/2017
7.  

Geografia

Planeta Nowa kl. 8

 

Dawid Szypiński

Tomasz Rachwał

Nowa Era 906/4/2018
8.  

Biologia

 

Puls życia kl. 8

 

Marian Sęktoś Nowa Era 844/3/2018
Zeszyt ćwiczeń Beata Sągin

A.    Boczarowski

Nowa Era
9.  

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 8

 

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Nowa Era 785/2/2018
Chemia Nowej Ery zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy 8

 

Małgorzata Mańska

Elżbieta Megiel

Nowa Era
10.  

Fizyka

 

 

Spotkanie z fizyką dla klasy 8 Grażyna Franasz- Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny- Różąńska

Nowa Era  

885/2/2018

Spotkanie z fizyką dla klasy 8

Zeszyt ćwiczeń

Bartłomiej Piotrowski Nowa Era
11.  

Matematyka

Matematyka z kluczem klasa 8

 

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun  

 

Nowa Era

 

 

875/5/2018

Matematyka z kluczem klasa 8 zeszyt ćwiczeń Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz

Nowa Era
12. Informatyka Lubię  to 8 Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Grażyna Koba Nowa Era 847/5/2018

 

13. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Jarosław Słoma Nowa ERa 846/2017

 

Wykaz podręczników do klasy VII   na rok szkolny   2019/2020

 

Lp.

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

 

1

 

Religia

 

Spotykam Twoje Słowo

Ks. M. Zając

Ks. P. Mąkosa

 

Gaudium

 

Az – 3 – 01/10

 

2

 

Język polski

 

Nowe słowa na start

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

Nowa Era

 

907/4/2017

Zeszyt ćwiczeń

Nowe słowa na start

Joanna Kuchta

Małgorzata Ginter

Joanna Kościeszyńska

 

Nowa Era

 

3

 

Język angielski

ALL  CLEAR  7

Podręcznik

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Daniel Morris

 

MACMILLAN

848/1/2017
ALL  CLEAR  7

Ćwiczenia

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Daniel Morris

 

MACMILLAN

 

4

 

Język niemiecki

Das ist Deutsch!  Kompakt

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Jolanta Kamińska

 

Nowa Era

 

814/1/2017

Das ist Deutsch ! Kompakt

Zeszyt ćwiczeń

Jolanta Kamińska Nowa Era
 

5

 

Muzyka

Lekcja muzyki

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

 

852/4/2017

 

6

 

Plastyka

 

Do dzieła  7

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era 903/4/2017
 

7

 

Historia  i społeczeństwo

 WCZORAJ  I  DZIŚ

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow

Anna Łaszkiewicz

Stanisław Roszak

 

Nowa Era

 

877/4/2017

ATLAS
 

8

 

Geografia

Planeta Nowa  7

Podręcznik

Roman Malarz

Mariusz Szubert

906/3/2017
Planeta Nowa  7

Zeszyt ćwiczeń

 

J. Knopik, M. Kucharska

R. Przybył, K. Skomorko

A. Witek-Nowakowska

 

Nowa Era

 

9

 

Biologia

Puls życia7

Podręcznik

Małgorzata Jefimow Nowa Era 844/4/2017
Puls życia

Zeszyt ćwiczeń

 

10

 

Chemia

 

Chemia  Nowej Ery  7

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

Nowa Era

 

785/1/2017

Chemia Nowej Ery  7

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Mańka

Elżbieta Megiel

 

Nowa Era

 

11

 

Fizyka

 

 

Spotkanie z fizyką  7

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nawotny-Różańska

 

Nowa Era

 

885/1/2017

Spotkanie z fizyką  7

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Bartłomiej Piotrowski

 

Nowa Era

 

12

 

Matematyka

Matematyka z kluczem 7

Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Karolina Wej

Wojciech Babiański

Ewa Szmytkiewicz

Jerzy Janowicz

 

Nowa Era

875/4/2017
Matematyka z kluczem klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

 

Nowa Era

13 Informatyka Lubię to 7 Grażyna Koba Nowa Era 847/4/2017

 

 

Wykaz podręczników do klasy VI   na rok szkolny   2019/2020

 

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

 

1

 

Religia

 

Wierzę w Kościół

 

Pod red. Ks. Waldemar Janiga

 

GAUDIUM

 

A2—2—1/10

 

2

 

Język polski

Nowe słowa na start!  

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

907/3/2019

 

3

 

Historia

i społeczeństwo

Wczoraj i dziś . Klasa VI

 

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

877/3/2019
 

4

 

Język angielski

 

Steps  Plus dla klasy VI

Sylwia Wheeldon,

Tim Falla

 

OXFORD

 

800/3/2018

 

5

 

Matematyka

Matematyka   z kluczem 6.Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era  

 

875/3/2019

,,Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń 6.

 

6

 

Biologia

Puls życia 6

Podręcznik

Joanna Stawarz  

Nowa Era

 

844/2/2019

Puls życia kl. 6

Zeszyt ćwiczeń

M.Fiałkowska-Kołek,

S.Gębica

 

Nowa Era

8 Muzyka  Lekcja muzyki do kl. 6

 

M.Gromek

G. Kilbach

Nowa Era  

852/3/2019

9 Plastyka Do  dzieła KL. 6

Podręcznik

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era  

903/2/2018

 

10

 

Zajęcia techniczne

„ Jak to działa  ?„

Podręcznik  do techniki dla klasy 6

szkoły podstawowej

 

Lech Łabęcki

Marta Łabecka

 

Nowa Era

 

 

295/3/2019

11 Informatyka  Lubię To !

Podręcznik  do informatyki

dla kl. 6

szkoły podstawowej

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

 

847/3/2018

11  

Geografia

 

Planeta  Nowa 6

T. Rachwał

R.Malarz

D. Szczypiński

Nowa Era  

906/2/2019

                                                        

 

Wykaz podręczników do klasy V   na rok szkolny   2019/2020

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

1 Religia Droga do Boga Ks. Waldemar Janiga GAUDIUM AZ—2—1/10
 

2

 

Język polski

Nowe słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

907/2/2018

Nowe słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Marcinkiewicz

Joanna Ginter

Nowa Era
 

3

Historia

i społeczeństwo

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii  kl. V

Grzegorz Wojciechowski  

Nowa Era

 

877/2/2018

 

4

 

Język angielski

Steps  Plus 5

Podręcznik

Sylwia Wheeldon,

Tim Falla, Paul A. Davies,  Paul Shipton,

 

OXFORD

 

800/2/2017

Steps  Plus 5

Zeszyt  ćwiczeń

 

Sylwia Wheeldon,

Tim Falla, Paul A. Davies,  Paul Shipton,

 

OXFORD

 

5

 

Matematyka

Matematyka   z kluczem klasa 5 cz. 1 i 2

Podręcznik

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era  

 

875/2/2018

Zeszyty ćwiczeń

Matematyka z kluczem

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa  Era
 

6

 

Biologia

Puls życia 5

Podręcznik

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

Nowa Era

 

844/1/2018

Puls życia kl. 5

Zeszyt ćwiczeń

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

Nowa Era

7 Geografia Planeta Nowa 5 Feliks Szlajfer

Zbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

Nowa Era 906/1/2018
8 Muzyka  Lekcja muzyki do kl. 5

 

M.Gromek

G. Kilbach

Nowa Era  

852/2/2018

9 Plastyka Do  dzieła KL. 5

Podręcznik

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era  

903/2/2018

 

10

 

Zajęcia techniczne

„ Jak to działa  ?„

Podręcznik  do techniki dla klasy V szkoły podstawowej

Lech Łabęcki

Marta Łabecka

 

Nowa Era

 

295/2/2018

11 Informatyka  Lubię To !

Podręcznik  do informatyki

dla kl. V szkoły podstawowej

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

 

847/2/2018


Wykaz podręczników do klasy IV   na rok szkolny   2019/2020

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

 

1

 

Religia

 

 

Jestem chrześcijaninem

Ks. Marian  Zając

Ks. W.  Janiga

 

Gaudium

 

AZ – Z-01/10

 

2

 

Język polski

 

Nowe słowa na start  4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

 

907/1/2017

 

Nowe słowa na start

Zeszyt ćwiczeń

Anna Klimowicz

Joanna Ginter

Krystyna Brząkalik

 

Nowa Era

 

3

 

Język angielski

STEPS PLUS 4

Podręcznik

Sylwia Wheeldor

Tim Falla

Paul   A. Davis

Paul  Shipton

 

OXFORD

 

800/1/2017

STEPS PLUS  4 j.w. OXFORD
 

4

 

Muzyka

Lekcja muzyki

Podręcznik

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

 

852/1/2017

 

5

Plastyka Do  dzieła  4 Jadwiga Lukas

Krystyna  Onak

 

Nowa Era

903/1/2017
 

6

 

Historia i społeczeństwo

WCZORAJ  I DZIŚ

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

 

877/1/2017

 

7

 

Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik

 

Maria Marko-Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stalarz

 

Nowa Era

 

863/2017

Tajemnice przyrody

Ćwiczenia

I. Golonko,

U. Moździerz

Nowa Era
 

8

 

Matematyka

Matematyka z kluczem  4

Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej – część I i II

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

Nowa Era

 

875/1/2017

Matematyka z kluczem 4

Zeszyt ćwiczeń

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

Nowa Era

 

9

 

Informatyka

Lubię to !

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Michał Kęska

 

Nowa Era

 

847/1/2017

 

10

 

Technika

 

Jak to działa ?

Podręcznik do dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

 

Nowa Era

 

295/1/2017

 

Wykaz podręczników do klasy III   na rok szkolny   2019/2020

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

 

1

Religia Przyjmujemy Pana Jezusa Pod red. Ks. Piotr Goliszek Gaudium A2 – 1-01/10
2 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców 4 części podręcznik kl. III Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

Małgorzata Ogrodowczyk

 

Nowa Era

 

790/5/2019

3 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców ćwiczenia 4 części kl. III Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

Małgorzata Ogrodowczyk

 

Nowa Era

 

790/5/2019

4 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców 2 części matematyka kl. III Krystyna Bielenica

Maria Bura

Małgorzata Kwil

Bogusława Lunkiewicz

 

Nowa Era

 

790/5/2019

5 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców ćwiczenia – matematyka kl. III Krystyna Bielenica

Maria Bura

Małgorzata Kwil

Bogusława Lunkiewicz

 

Nowa Era

 

790/5/2019

6 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne kl. III Elżbieta Kacprzak Nowa Era 790/5/2019
7 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców klasa III. Zbiór zdań. Nowa Era 790/5/2019
8 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców. Muzyka kl. III Monika Gromek Nowa Era 790/5/2019
9 Język angielski Gold Sparks 3. Podręcznik M. Szpotanicz

M. Szulc – Kurpuska

Oxford 783/3/2017
10 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców. Informatyka kl. III Michał Keska Nowa Era 790/5/2019

 

Wykaz podręczników do klasy II   na rok szkolny  2019/2020

 

Lp  

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

Dopuszczenia 

       MEN   

1 Religia „Kochamy Pana Jezusa” Ks. Piotr Goliszek Gaudium AZ-12-01/10-LU-3/13
2 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2

Podręcznik edukacji polonistycznej cz. 1,2,3,4

B. Stępień

E. Hryniewicz

J. Winiecka- Nowak

 

Nowa Era

 

790/4/2018

3 Edukacja wczesnoszkolna  

Elementarz odkrywców kl. 2 cz. 1, 2

Edukacja matematyczna

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, K. Bielanica,

M. Bura, M. Kwil

B. Lankiewicz

 

Nowa Era

 

790/3/2018

4 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2 ćwiczenia cz. 1,2,3,4

Edukacja polonistyczna

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, M. Stępień

E. Hryniewicz

I. Winiecha- Nowak

 

Nowa Era

 

790/4/2018

5 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2 ćwiczenia cz. 1,2

Edukacja matematyczna

K. Bielenica

M. Bura

B. Langiewicz

 

Nowa Era

 

790/3/2018

6 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2 ćwiczenia , teczka artysty M. Gryzoń

M. Jasny

W Vargas

Nowa Era
7 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2 ćwiczenia- potyczki ortograficzne E. Kacprzak Nowa Era
8 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2

Ćwiczenia muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era
9 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2

wyprawka

Praca zbiorowa Nowa Era
10 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców kl. 2

Ćwiczenia- informatyka

M. Kęska Nowa Era
7  

Język angielski

Gold Sparks 2

Podręcznik

M. Szpotowicz

M. Szulc- Kurpaska

Oxford  

783/2/2017

 

Wykaz podręczników do klasy I   na rok szkolny   2019/2020

 

 

Lp

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

 

Dopuszczenia MEN

 

1

Religia

 

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa Ks. Marian Zając

Ks. Piotr Goliszek

 

Gaudium

 

AZ – 1 – 01/ 10

 

2

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

Elementarz odkrywców

Podręcznik  – 4 części

Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

 

Nowa Era

 

MEN-790/1/2017

Elementarz odkrywców

Ćwiczenia  edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna  – 4 części

 

Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

 

Nowa Era

 

3

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Elementarz odkrywców

Matematyka – podręcznik –

4 części

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

Nowa Era

 

MEN-790/1/2017

Elementarz odkrywców

Ćwiczenia /matematyka –

4 części

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

Nowa Era

4  

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców

Zeszyt do kaligrafii

 

5

 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców

Zeszyt do kaligrafii matematycznej

 

6

 

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców

Zajęcia komputerowe

7 Edukacja wczesnoszkolna

 

Język angielski

GOLD  SPARKS  1

Podręcznik + ćwiczenia

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata

Szulc-Kurpaska

 

OXFORD

783/1/2017
8 Muzyka Elementarz odkrywców Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

                                       Wykaz podręczników do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie

Grupa trzylatki

Lp.

 

      Przedmiot Nazwa podręczników Autor Wydawnictwo
1.  

 

Edukacja przedszkolna

 

,,Dzieciaki w akcji|

4- latek

-karty pracy

-projekty plastyczno-techniczne

 

 

 

Anna Stalmach-Tkacz

Karina Mucha

 

 

 

 

NOWA ERA

 

2.

 

Religia

 

 

 

,,Radosne dzieci Boże”

 

D. Kurpiński,

J. Snopek

 

JEDNOŚĆ

 

Wykaz podręczników do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie

Grupa czterolatki

Lp.

 

Przedmiot Nazwa podręczników Autor Wydawnictwo
1.  

 

Edukacja przedszkolna

 

,,Dzieciaki w akcji

4-latek

·         4 karty pracy – 4 szt

·         wyprawka czterolatka

 

 

Anna Stalmach-Tkacz

Karina Mucha

 

 

 

 

NOWA ERA

2.  

Religia

 

 

Świat dziecka Bożego

 

 

D. Kurpiński,

J. Snopek

 

JEDNOŚĆ

 

Wykaz podręczników do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie

Grupa pięciolatki

Lp. Przedmiot Nazwa podręczników Autor Wydawnictwo
1.  

 

Edukacja przedszkolna

 

,,Dzieciaki w akcji”

Karty pracy część 1-4

 

Wyprawka pięciolatka

 

 

Anna Stalmach-Tkacz

Karina Mucha

 

 

 

NOWA ERA

 

2.

 

Religia

 

 

 

Spotkanie dzieci Bożych

 

 

D. Kurpiński,

J. Snopek

 

JEDNOŚĆ

 

3.

 

 

 

J. angielski

 

 

NEW SPARKS STARTER

 

Kathryn Harper,

Magdalena Szpotowicz

 

OXFORD

 

Wykaz podręczników do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie

Grupa sześciolatki

Lp.

 

Przedmiot Nazwa podręczników Autor Wydawnictwo
 

1.

 

Wychowanie przedszkolne

 

Dzieciaki w akcji

·         Karty pracy część 1-4

·         Wyprawka

 

 

Anna Stalmach-Tkacz

Karina Mucha

 

 

 

Nowa Era

 

2.

 

 

Religia

 

Kocham dobrego Boga

 

red. E. Osewska, J. Stała

 

Jedność

 

3.

 

 

 

J. angielski

 

 

 

 

TREETOPS STARTER

      Sarah M. Howell

Lisa Kester- Dodgson

Magdalena Szpotowicz

 

 

OXFORD