Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie (pokój nr 17) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Lubaczów, ul. Jasna 1, tel. 16 632 16 84 w. 27.

Dokumenty wymagane do stypendium szkolnego:

– dochody za miesiąc sierpień 2019 r. (netto), odpowiednie do sytuacji ucznia zaświadczenie o wysokości:

-dochodu netto z zakładu pracy – renty / emerytury zaświadczenie ZUS lub odcinek renty, emerytury
-nakaz płatniczy podatku rolnego za 2019 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
-oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych
-informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
-wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów

zaświadczenie ze szkoły średniej o uczęszczaniu do niej ucznia w roku szkolnym 2019/2020.

Informacje pochodzą ze strony: www.gminalubaczow.pl