Po długiej, wakacyjnej przerwie wróciliśmy do szkoły. Drugiego września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  Najpierw uczestniczyliśmy w mszy św. celebrowanej przez  tutejszego księdza proboszcza  Sławomira Szewczaka i księdza Bogusława Kornagę. Po mszy przemaszerowaliśmy do naszej szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

      Wszystkich na Sali gimnastycznej przywitała nowa dyrektor szkoły pani Halina Sioma. W obecności całej społeczności, Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, wręczył pani dyrektor akt mianowania na to stanowisko. Miłe słowa  usłyszała  również odchodząca dyrektor Pani Krystyna Gutkowska, na ręce której Wójt złożył serdeczne podziękowanie i wiązankę kwiatów.  W swoich wystąpieniach, Pan Wójt i Pani dyrektor życzyli  uczniom dużo zapału do nauki oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, oraz sukcesów w konkursach , nauczycielom  cierpliwości, wytrwałości i  satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, natomiast pozostałym pracownikom szkoły – spokoju i zadowolenia z pracy.

      Nowy rok szkolny przywitali również wierszem i piosenką uczniowie klas II i III, którzy  swoim występem uświetnili tę uroczystość. W treści programu nawiązali również do 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

      Po akademii uczniowie spotkali się ze swoimi  wychowawcami.

Inauguracja 1 Inauguracja 2 Inauguracja 3 Inauguracja 4 Inauguracja 5 Inauguracja 7

Adm