18 września 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Młodowie odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z regionalistą, pasjonatem historii i znawcą dziejów naszego regionu – panem Feliksem Mazurkiem. Okoliczności prelekcji związane były z obchodem 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pani Dyrektor ZSP w Młodowie Halina Sioma serdecznie powitała  zaproszonego gościa i zapoznała uczniów z tematyką wykładu. Pan Mazurek, w trakcie swojej  niezwykle zasobnej wypowiedzi na temat historii mieszkańców Młodowa, związanej z dziejami II wojny światowej, przedstawił wiele dokumentów, zdjęć i pamiątek. Zgromadzone materiały dotyczyły poległych i represjonowanych w latach 1939-1945. Opowiadał również o dziejach miejscowej społeczności, walczącej na frontach wojennych. Przybliżył ich sylwetki, opisał istotne fakty z życia, w tym dokonania. Ponadto przedstawił okoliczności powrotu do ojczyzny, a także trudności, z którymi przyszło im wówczas żyć.
Szczególną uwagę poświęcił losom trzech mieszkańców Karolówki, którzy swą postawą i poświęceniem zasłużyli się pobliskiej ludności, walcząc o wyzwolenie ojczyzny z rąk okupantów. Jedną z tych postaci był Karol Bauman, kierownik Szkoły Powszechnej
w Młodowie od roku 1932. Został aresztowany przez NKWD i przetrzymywany w więzieniach śledczych. Służył w Armii generała Andersa. Po ewakuacji na Bliski Wschód był wykładowcą w Szkole Junaków przy Dowództwie Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie. W 1945 r. powrócił do Polski z Egiptu i podjął pracę jako nauczyciel w Lubaczowie.
Karol Sander, po kampanii wrześniowej również trafił do Armii gen. Andersa i przeszedł szlak bojowy II Korpusu Polskiego. Po wojnie wrócił do Lubaczowa.
Na szczególną uwagę zasłużył również Karol Świstowicz, weteran I wojny światowej, który w wyniku odniesionych obrażeń został inwalidą wojennym. Mieszkańcy Karolówki darzyli go ogromnym szacunkiem.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się fotografie mieszkańców Młodowa i Karolówki oraz nauczycieli pracujących w naszej szkole w okresie międzywojennym oraz tuż po zakończeniu II wojny światowej. Pan Feliks przedstawił wiele faktów związanych z historią naszej szkoły od roku 1873. To właśnie wtedy powstała jednoklasowa Szkoła Ludowa w Młodowie.
Składamy serdeczne podziękowania panu Feliksowi Mazurkowi za pielęgnowanie pamięci o mieszkańcach, bohaterach oraz ofiarach walk i męczeństwa naszego regionu.

Dyrekcja i społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie

Aldona Zaborniak, Paulina Huk

Spotkanie 2 (2) Spotkanie 1 (2) Spotkanie 4 (2) Spotkanie 3 (2)