Po raz kolejny samorząd uczniowski naszej szkoły przyłączył się do akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” organizując zbiórkę białych i czerwonych zniczy, które zostaną zawiezione do Lwowa, gdzie 1 listopada zapłoną na największych i najstarszych nekropoliach – Cmentarzu Łyczakowskim, Obrońców Lwowa (Orląt), Janowskim oraz innych.

Przypominamy, że przedsięwzięcie to zostało zainspirowane przez dziennikarzy Polskiego Radia Lwów przy współpracy z Polskim Konsulatem we Lwowie. Akcja jest wsparciem dla mieszkających tam Polaków, a także wyrazem pamięci o polskiej historii ziemi lwowskiej. Wydarzenie to przyciąga tysiące osób z Polski i zagranicy, które chętnie angażują się w pomoc w zbieraniu zniczy, które zostaną złożone w dzień Wszystkich Świętych przez wolontariuszy, nie tylko na grobach wybitnych i zasłużonych polskich osobistości, ale także na zapomnianych i bezimiennych mogiłach osób różnych narodowości i wyznań. Koordynatorem tego projektu jest rzeszowski oddział Telewizji Polskiej, który przy współpracy środowisk patriotycznych i kresowych zawiezie zebrane znicze do Lwowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! Ofiarowane przez nas znicze zapłoną na mogiłach pozbawionych stałej opieki najbliższych, częstokroć już nieżyjących. Niech to „Światełko…” będzie symbolem pamięci Polaków o Rodakach tam spoczywających.                                                                                                                            Edyta Buczko