Z okazji XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 28 stycznia 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej odbyło się spotkanie autorskie z Simonem Lavee Łukawieckim, autorem książki pt. „Oddział Niezwyciężonych. Drużyna żydowskich partyzantów Armii Krajowej pod dowództwem Edmunda Łukawieckiego w latach 1941-1944”. W prelekcji wzięli udział uczniowie z klas VII i VIII naszej szkoły.

Simon Lavee to potomek polskich Żydów. Przybył do Lubaczowa, by odnaleźć rodzinne korzenie. Odkrył tym samym tragiczną historię swoich krewnych.  W autorskiej publikacji opisuje losy ojca Edmunda, który był polskim partyzantem w czasach II wojny światowej. Walczył on również w Związku Walki Zbrojnej, a później w AK. Pradziadek Simona – Hersz Łukawiecki, wraz z braćmi dzielnie służył w Legionach Piłsudskiego. Edmund Łukawiecki stwierdził wówczas, że jedyną szansą na przeżycie jest wstąpienie do partyzantki. Jego rodzinę w tamtym czasie opieką otoczył  Józef Kulpa, o czym wspomina Simon Lavee, wyrażając ogromną wdzięczność i wzruszenie za tak szlachetną postawę. Dziadkowie Łukawieckiego nie przeżyli wojny, a Edmund postanowił wyjechać wraz z żoną do Izraela. Simon urodził się w Niemczech. Od 1948 roku przebywa w Izraelu, gdzie czynnie pracuje jako prawnik. Na spotkaniu z młodzieżą opowiedział o losach swojej rodziny. Przygotował także prezentację multimedialną, ukazującą stare, wojenne zdjęcia przodków oraz korespondencje.

Po prelekcji, Simon Lavee zadał młodzieży pytania dotyczące wniosków i przemyśleń na temat czasów wojny. Swoimi wspomnieniami wzbudził wiele refleksji wśród młodzieży. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję pozyskać książkę z autografem autora.

Serdecznie dziękujemy za tak cenną lekcję historii.                                                                      Paulina Huk

82795553_169882287764934_1017677975207804928_n 83946946_160399175408361_1207770345805709312_n 84054197_301931570765063_3738892352563970048_n 84427804_231613987844608_3579554967167434752_n