Szkoła`

Komunikat dla rodziców w sprawie kształcenia na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r.

 Od 25 marca nauczyciele będą realizować zadania związane z realizacją programu kształcenia na odległość. Realizowane będą nowe treści z podstawy programowej, których uczniowie będą się uczyć. W kształceniu na odległość ważna jest systematyczna praca, której kontrolowanie będzie Państwa rolą. Ważne jest, aby dzieci nie miały zaległości i odrabiały zadania na bieżąco.

Zwracam się z prośbą o pomoc w  umożliwianiu dzieciom zdalnej nauki, która z konieczności została zorganizowana w inny niż dotychczas sposób.

Bieżące monitorowanie pracy dzieci i nauczycieli pozwoli nam na najskuteczniejsze realizowanie zaplanowanych zadań.

Nauczyciele edukacji przedszkolnej będą kontaktować się z dziećmi poprzez rodziców przez dostępne portale społecznościowe.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz