Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

–  wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami:

Procedury w przedszkolu

Procedury w szkole

Deklaracja rodzica – przedszkole

Deklaracja rodzica – szkoła

Harmonogram konsultacji