Informacja – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodowie.
Ze względu na zagrożenie COVID – 19 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 się nie odbędzie. Wyjątek stanowi klasa VIII, której uczniowie kończą szkołę.
Rodzice lub w ostateczności uczniowie Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej będą  odbierać świadectwa ukończenia klas według ustalonego harmonogramu. Uwzględniono w nim fakt, że jesteśmy szkołą zbiorczą, uczniowie pochodzą z różnych miejscowości, w przypadku podziału na klasy niektórzy rodzice zmuszeni byliby przyjeżdżać po kilka razy.
Ci, którzy z różnych względów nie mogą odebrać świadectwa 26 czerwca, mogą to uczynić w dniach 29 i 30 czerwca w sekretariacie szkoły, a w ostateczności na początku nowego roku szkolnego.
W załączeniu przesyłam harmonogram odbioru  świadectw dla poszczególnych miejscowości.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

Lp. Miejscowość Godzina odbioru świadectwa
1. Zakończenie szkoły dla klasy VIII 8.00 – 9.00
2. Szczutków, Opaka 9.00 – 10.00
3. Dąbków, Hurcze 10.00 – 11.00
4. Borowa Góra, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Mokrzyca, Piastowo 11.00 – 12.00
5. Młodów, Karolówka, Lubaczów 12.00 – 13.00