GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MŁODOWIE

Dyrektor – mgr Jan Richter

Wicedyrektor – mgr Krystyna Gutkowska

Nauczanie zintegrowane – mgr Bożena Kida, mgr Halina Sioma, mgr Alicja Kornaga, mgr Danuta Kędzior, mgr Jadwiga Wojtyszyn.

Język polski – mgr Wanda Żurawel

Matematyka – mgr Beata Jóźwik-Bogusz, mgr Artur Guzek

Historia – mgr Jan Richter

Przyroda – mgr Małgorzata Dudek.

Język angielski – mgr Edyta Buczko.

Zajęcia Komputerowe –  mgr Jerzy Bundz.

Technika – mgr Jerzy Bundz.

Wychowanie fizyczne – mgr Bogusława Gorzelnik, mgr Halina Wojtuch.

Muzyka -mgr  Małgorzata Fiszer-Szczepańska.

Plastyka -mgr  Robert Pałczyński.

Religia – ks. mgr Sławomir Szewczak.

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Aldona Zaborniak.

Rewalidacja – mgr Iwona Furgała

Oddział Przedszkolny – mgr Agnieszka Kudyba

Punkt Przedszkolny – mgr Marta Żak, Janina Konieczny

 

GIMNAZJUM

Język polski – mgr Danuta Antonik-Leja

Matematyka – mgr Beata Jóźwik-Bogusz.

Historia – mgr Aldona Zaborniak, mgr Jan Richter

Język angielski – mgr Oleksandra Sobko.

Język niemiecki – mgr Iwona Furgała.

Informatyka –  mgr Jerzy Bundz.

Technika – mgr Jerzy Bundz.

Wychowanie fizyczne – mgr Bogusława Gorzelnik, mgr Halina Wojtuch.

Muzyka – mgr Małgorzata Szczepańska.

Plastyka – mgr Robert Pałczyński.

Religia – ks. mgr Bogusław Kornaga.

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Aldona Zaborniak.

Fizyka – mgr Bartosz Kosior

Chemia – mgr Bartosz Kosior

Biologia – mgr Małgorzata Dudek
Geografia – mgr Małgorzata Mendyk

Wiedza o Społeczeństwie –  mgr Aldona Zaborniak

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Artur Guzek

Kierownik świetlicy szkolnej – mgr Janina Mazurkiewicz