Wychowawca grupy: mgr Janina Konieczny

Do oddziału pięciolatków uczęszcza 26 uczniów w tym 13 dziewczynek i 13 chłopców.

Realizowany jest program wychowania przedszkolnego Iwona Broda „Od przedszkola do pierwszaka”

Zabawy i zajęcia przygotowują dzieci do podjęcia nauki pisania, czytania i matematyki w szkole. Scenariusze zajęć zawierają zadania owijające  procesy poznawcze, motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, mowę oraz myślenie matematyczne. Obejmuje treści społeczno-moralne, przyrodnicze, zdrowotne, techniczne, muzyczne.

Tematyka dotyczy rodzin, świąt, świata przyrody, środków komunikacji, przywiązania do ojczyzny.

Wykaz uczniów   5 – latki ( rocznik 2009 )  w roku szkolnym 2014 /2015

Lp. Nazwisko i imię
1. Antonik Regina
2. Antosz Adrian
3. Andryszczyk Krzysztof
4. Antonik Sara
5. Bernacka Wiktoria
6. Cozac Vanessa
7. Demus Piotr
8. Dybko Izabela
9. Furgała Paweł
10. Gorzelnik Barbara
11. Hakało Mateusz
12. Kornaga Wiktoria
13. Kowalski Karol
14. Kut Mateusz
15. Lichacz Kinga
16. Łepcio Adam
17. Nazarczuk Lena
18. Oleszycka Magdalena
19. Połynkiewicz Julia
20. Przybylski Rafał
21. Rogowski Aleksander
22. Serafin Hubert
23. Truchan Lena
24. Wasyliszyn Krystian
25. Ważna Amelia
26. Wojtowicz Sebastian