Grono Pedagogiczne i pracownicy administracji szkolnej:

Dyrektor – mgr Krystyna Gutkowska

Wicedyrektor – mgr Iwona Furgała

Nauczanie zintegrowane – mgr Bożena Kida, mgr Halina Sioma, mgr Alicja Kornaga, mgr Danuta Kędzior.

Język polski – mgr Marta Magoła, mgr Aldona Zaborniak

Matematyka – mgr Beata Jóźwik-Bogusz, mgr Artur Guzek

Historia – mgr Aldona Zaborniak, dr Konrad Morawski

Przyroda – mgr Małgorzata Dudek.

Język angielski – mgr Barbara Mazurkiewicz

Zajęcia Komputerowe –  mgr Jerzy Bundz.

Technika – mgr Jerzy Bundz.

Wychowanie fizyczne – mgr Bogusława Gorzelnik, mgr Halina Wojtuch.

Muzyka -mgr  Małgorzata Szczepańska – Fiszer.

Plastyka -mgr  Robert Pałczyński.

Religia – ks. mgr Sławomir Szewczak.

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Aldona Zaborniak.

Rewalidacja – mgr Bartosz Kosior

Oddział Przedszkolny – mgr Janina Konieczny

Punkt Przedszkolny – mgr Marta Żak,

 

GIMNAZJUM

Język polski – mgr Danuta Antonik-Leja

Matematyka – mgr Beata Jóźwik-Bogusz.

Historia – mgr Aldona Zaborniak

Język angielski – mgr Oleksandra Sobko.

Język niemiecki – mgr Iwona Furgała.

Informatyka –  mgr Jerzy Bundz

Technika – mgr Jerzy Bundz.

Wychowanie fizyczne – mgr Bogusława Gorzelnik, mgr Halina Wojtuch.

Muzyka – mgr Małgorzata Fiszer – Szczepańska

Plastyka – mgr Robert Pałczyński.

Religia – ks. mgr Bogusław Kornaga.

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Aldona Zaborniak.

Fizyka – mgr Bartosz Kosior

Chemia – mgr Bartosz Kosior

Biologia – mgr Małgorzata Dudek
Geografia – mgr Małgorzata Mendyk

Wiedza o Społeczeństwie –  mgr Aldona Zaborniak

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Artur Guzek

Kierownik świetlicy szkolnej – mgr Joanna Mazurkiewicz