Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 8:00 – 8:45

Godzina Wychowawcza

Wychowanie Fizyczne

Matematyka

Język Polski

J.Niemiecki DZ J.Angiel. CH
2. 8:55 – 9:40

Wychowanie Fizyczne

J.Angielski DZ J.AngielskiCH

Język Polski

Biologia

Wychowanie Fizyczne

3. 9:50 – 10:35

Matematyka

Matematyka

Zajęcia Artystyczne

Historia

Język polski

4. 10:50 – 11:35

Matematyka

Technika DZ J.Niemiecki CH J.Angielski DZ J.Niemiecki CH J.Niemiecki DZ Technika CH

Język polski

5. 11:50 – 12:35 J.AngielskiDZ J.Niemiecki CH Historia

Wychowanie Fizyczne

Wiedza o Społeczeństwie

Geografia

6. 12:45 – 13:30

Język Polski

Język Polski

Chemia

Religia

Matematyka

7. 13:40 – 14:20

Religia

WDŻ w Rodzinie

Fizyka

Edukacja dla bezpieczeństwa