Dni wolne od zajęć edukacyjnych w naszej szkole uzgadniane będą przez Dyrektora Szkoły z Rodzicami i Radą Pedagogiczną.