14 Października

Drodzy Nauczyciele! W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich nauczycieli, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę. W ciągu…

Więcej

Wybory do samorządu szkoły

Dnia 25 września 2017roku odbyły się wybory do samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie. Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli w następującym składzie: Szkoła podstawowa Przewodniczący: Weronika Hojdak Zastępca przewodniczącego: Dawid Kuchciak Sekretarz: Emilia Kornaga Skarbnik: Bartosz Przybylski Członkowie: Katarzyna Górska Karolina Wojtyszyn Małgorzata Furgała Paweł Dryblak   Gimnazjum Przewodniczący: Kacper Antosz Zastępca…

Więcej

Sprzątanie Świata 2017

Finał 24. Kampanii Sprzątanie Świata – Polska odbył się w dniach 15-17 września 2017 roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. W związku z tym uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie, jak co roku uczestniczyli w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja bardzo wyraźnie podkreślała sens i konieczność rzetelnej segregacji odpadów u źródła, a zatem zanim…

Więcej

Warsztaty ze Stowarzyszeniem „Ekoskop”

W dniach 13 – 14 września 2017r. po raz trzeci gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Stowarzyszenia „Ekoskop”  z Rzeszowa, którzy przeprowadzili warsztaty ekologiczne dla klas I-VII SP oraz II-III gimnazjum. Tematyka i rodzaj zajęć była uzależniona od wieku uczniów. Przeprowadzono warsztaty: laboratoryjne – badanie wody i innych płynów użytkowych, mikroskopowe, botaniczne, teatrzyk bioróżnorodności, prezentację na…

Więcej

Nauka pływania dla klas IV

Uczniowie klas IVa i IVb Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Młodowie wraz z uczniami pozostałych szkół gminnych biorą udział w realizacji projektu „Korygowanie wad postawy w środowisku wodnym połączone z nabyciem umiejętności pływania”. Zajęcia rozpoczęły się 11 września bieżącego roku i zakończą się 21 listopada. Udział w projekcie zadeklarowało 28 uczniów z naszej szkoły,…

Więcej

……. do Szkoły czas.

  Dnia 04 września 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 8:00 cała społeczność uczniowska, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły oraz rodzice zgromadzili się na mszy św. w kościele w Młodowie. Następnie pan dyrektor Jan Richter dokonał inauguracji nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej, przedstawiając wychowawców i…

Więcej

Darmowe podręczniki

Darmowe podręczniki 2017 – dla kogo? Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem wprowadzania w życie nowych założeń kontrowersyjnej reformy edukacji nowego rządu. Będzie to okres wielu zmian, kilku niewiadomych, a co za tym idzie licznych obaw. Trzy roczniki szkoły podstawowej rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Jednocześnie jest to pierwszy rok szkolny, kiedy wszystkie klasy…

Więcej

Reforma oświaty

W Gminie Lubaczów, podobnie jak w całej Polsce dokonano ustaleń w sprawie wdrożenia reformy reformy oświaty. Głównym jej założeniem jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. Z dniem 1 września 2017 r. utworzone zostaną Publiczne Przedszkola z 9-cio godzinnymi oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Baszni Dolnej i w Młodowie, w zamian za 5-cio…

Więcej

Stypendium szkolne

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 1 do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 17) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie…

Więcej