Sprzątanie Świata 2017

Finał 24. Kampanii Sprzątanie Świata – Polska odbył się w dniach 15-17 września 2017 roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. W związku z tym uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie, jak co roku uczestniczyli w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja bardzo wyraźnie podkreślała sens i konieczność rzetelnej segregacji odpadów u źródła, a zatem zanim…

Szczegóły

Warsztaty ze Stowarzyszeniem „Ekoskop”

W dniach 13 – 14 września 2017r. po raz trzeci gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Stowarzyszenia „Ekoskop”  z Rzeszowa, którzy przeprowadzili warsztaty ekologiczne dla klas I-VII SP oraz II-III gimnazjum. Tematyka i rodzaj zajęć była uzależniona od wieku uczniów. Przeprowadzono warsztaty: laboratoryjne – badanie wody i innych płynów użytkowych, mikroskopowe, botaniczne, teatrzyk bioróżnorodności, prezentację na…

Szczegóły

Nauka pływania dla klas IV

Uczniowie klas IVa i IVb Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Młodowie wraz z uczniami pozostałych szkół gminnych biorą udział w realizacji projektu „Korygowanie wad postawy w środowisku wodnym połączone z nabyciem umiejętności pływania”. Zajęcia rozpoczęły się 11 września bieżącego roku i zakończą się 21 listopada. Udział w projekcie zadeklarowało 28 uczniów z naszej szkoły,…

Szczegóły

……. do Szkoły czas.

  Dnia 04 września 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 8:00 cała społeczność uczniowska, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły oraz rodzice zgromadzili się na mszy św. w kościele w Młodowie. Następnie pan dyrektor Jan Richter dokonał inauguracji nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej, przedstawiając wychowawców i…

Szczegóły

Informacje o udzieleniu zamówienia

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert  

Szczegóły

Darmowe podręczniki

Darmowe podręczniki 2017 – dla kogo? Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem wprowadzania w życie nowych założeń kontrowersyjnej reformy edukacji nowego rządu. Będzie to okres wielu zmian, kilku niewiadomych, a co za tym idzie licznych obaw. Trzy roczniki szkoły podstawowej rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Jednocześnie jest to pierwszy rok szkolny, kiedy wszystkie klasy…

Szczegóły

Reforma oświaty

W Gminie Lubaczów, podobnie jak w całej Polsce dokonano ustaleń w sprawie wdrożenia reformy reformy oświaty. Głównym jej założeniem jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. Z dniem 1 września 2017 r. utworzone zostaną Publiczne Przedszkola z 9-cio godzinnymi oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Baszni Dolnej i w Młodowie, w zamian za 5-cio…

Szczegóły

Stypendium szkolne

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 1 do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 17) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie…

Szczegóły

Przetargi – modyfikacja

MSIWZ – Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Odpowiedz na zapytanie Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych Zmiana terminu składania ofert Modyfikacja warunków zamówienia   Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018 Zmiana terminu…

Szczegóły

PRZETARGI

Informacja o wniesieniu zapytania          Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych Ogłoszenie 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2017/2018  Ogłoszenie 2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularze cenowe

Szczegóły