Szkoła`

„Rzucam wszystko i czytam” – akcja biblioteki szkolnej

 Akcja biblioteki szkolnej została przeprowadzona w środę tj. 10 października 2018 roku w ramach przedsięwzięć poświęconych 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 10:00, kiedy to po usłyszeniu dzwonka lekcyjnego wszyscy przerwali na 10 minut swoje zajęcia i czytali fragmenty książek o tematyce patriotycznej dostarczonych przez nauczyciela bibliotekarza. Dla gimnazjalistów p. M. Antonik wybrała  „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dla klas IV – VIII  „ Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera, dla uczniów klas II – III  – legendę „ O Lechu, Czechu i Rusie „ Czesława Janczarskiego. Natomiast uczniom klas pierwszych i przedszkolakom panie wychowawczynie czytały fragmenty książeczek wybranych przez siebie.

          Po odczytaniu polskich dzieł literackich wszyscy wrócili do swoich planowanych zajęć.                                   M.A.

IMG-8893IMG-8870Na dywanie 2CAM00695