Szkoła`

       Dnia 10 października 2018 roku uczniowie klasy VB Szkoły Podstawowej w Młodowie wraz z nauczycielem języka angielskiego, Panią Barbarą Mazurkiewicz  uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej obchodom Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Była to lekcja nieco inna  niż zawsze, bo była to lekcja historii.

        Uczniowie poznali wiele informacji o działalności politycznej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto uczniowie: Kamil Bernacki , Patryk Mazepa oraz uczennica Magdalena Speranza odczytali przygotowane referaty o naszych 3 lokalnych bohaterach: Karolu Sanderze , Karolu Baumanie, oraz Karolu Świstowiczu, którzy oddali ogromne zasługi w Naszej Małej Ojczyźnie, abyśmy  my mogli żyć w niepodległej Polsce . W czasie lekcji śpiewano pieśni patriotyczne:  „ Mazurka Dąbrowskiego”, „ Rotę”, „ Rozkwitały pąki białych róż”.

          Uczniowie obejrzeli przygotowaną wystawę, na której znalazły się książki o tematyce patriotycznej: „Jaki znak twój”, „ Powstanie Warszawskie”, „Co się zdarzyło 100 lat temu”,
„ Tu powstała Polska , czasy Mnichów”, „ Królowie i rycerze tu powstała Polska”, „ Polska moja ojczyzna”, „ Kocham Polskę Święty Jan Paweł II”, „ Dywizjon 303” oraz wiele innych.

           Na zakończenie lekcji Pani Barbara Mazurkiewicz wraz z chłopcami  złożyła kwiaty pod antyramą,  Naszym Pomnikiem „Ojcom Niepodległościowym”, którymi byli Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Padarewski oraz Wincenty Witos. Lekcję przeprowadziła pani Małgorzata Antonik.

IMG-8875IMG-8872IMG-8873