Szkoła`

Nasi pierwszoklasiści od września uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym – ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, którego celem jest edukacja uczniów klas pierwszych w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole i na wycieczce, w domu oraz w Internecie. Uczniowie poszerzali swoja wiedzę  dotyczącą bezpieczeństwa oglądając ciekawe filmiki, wypełniając ciekawe karty pracy i testy podsumowujące zasady bezpieczeństwa. Dzieci wykazały się duża wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie przystąpili do rozwiązywania  Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Po rozwiązaniu testu pierwszoklasiści zdobyli Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka, a szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu.

Wszyscy uczniowie test zaliczyli wspaniale, otrzymując maksymalną liczbę punktów.                            DK

Gratulacje!