PrzedszkoleSzkoła`

Przedsiębiorczość to samodzielność! Osoba przedsiębiorcza to taka, która nie czeka co przyniesie jutro. Ma marzenia, plany i je realizuje. Odważnie podejmuje decyzje. Tego trzeba uczyć od pierwszych lat życia. Zatem przedsiębiorczości można uczyć już od przedszkola.

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły w projekcie edukacyjnym Fundacji BGK –  „Były sobie pieniądze”. Podstawowym założeniem realizowania zajęć z przedsiębiorczości było  zaznajomienie najmłodszych z zagadnieniami ekonomii oraz oszczędzania . Dzieci zdobyły wiedzę z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej. Nabyły umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania, zapoznali się  z historią pieniądza, zdobyli wiedzę dotyczącą  zachowania się w sklepach, kupowania. Zajęcia te były atrakcyjną zabawą dla przedszkolaków. W ramach projektu dzieci otrzymały atrakcyjne pomoce- teczkę z kolorowanką, woreczek na zakupy oraz drewnianą skarbonkę, którą sami sobie ozdabiali.                           J.K.