Dnia 30 września 2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młodowie. Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli w następującym składzie:

Przewodnicząca: Katarzyna Górska

Zastępca przewodniczącej: Ewa Wójtowicz

Sekretarz: Martyna Żelisko

Skarbnik: Wiktoria Bernacka

Członkowie: Grzegorz Buczko

Jagoda Żak

Julia Połynkiewicz

Karol Kowalski

Patryk Mazepa

Opiekun SU – pani Edyta Buczko