Wychowawca grupy: mgr

Do oddziału pięciolatków uczęszcza 26 uczniów w tym 13 dziewczynek i 13 chłopców.

Realizowany jest program wychowania przedszkolnego Iwona Broda „Od przedszkola do pierwszaka”

Zabawy i zajęcia przygotowują dzieci do podjęcia nauki pisania, czytania i matematyki w szkole. Scenariusze zajęć zawierają zadania owijające  procesy poznawcze, motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, mowę oraz myślenie matematyczne. Obejmuje treści społeczno-moralne, przyrodnicze, zdrowotne, techniczne, muzyczne.

Tematyka dotyczy rodzin, świąt, świata przyrody, środków komunikacji, przywiązania do ojczyzny.

Wykaz uczniów   5 – latki (

Lp. Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.