Grono Pedagogiczne:

Dyrektor – mgr Halina Sioma

Wicedyrektor – mgr Danuta Antonik – Leja

Nauczanie zintegrowane – mgr Bożena Kida, mgr Halina Sioma, mgr Alicja Kornaga, mgr Danuta Kędzior, mgr Jadwiga Wojtyszyn.

Język polski – mgr Danuta Antonik – Leja, mgr Aldona Zaborniak, mgr Paulina Huk.

Matematyka – mgr Beata Jóźwik-Bogusz, mgr Artur Guzek

Historia – mgr Aldona Zaborniak,

Przyroda – mgr Małgorzata Dudek.

Język angielski – mgr Edyta Buczko, mgr Mazurkiewicz Barbara.

Język niemiecki – mgr Iwona Furgała.

Zajęcia Komputerowe, Informatyka –  mgr Jerzy Bundz.

Technika – mgr Jerzy Bundz.

Wychowanie fizyczne – mgr Bogusława Gorzelnik, mgr Halina Wojtuch.

Muzyka -mgr  Małgorzata  Fiszer – Szczepańska

Plastyka -mgr  Robert Pałczyński.

Religia – ks. mgr Sławomir Szewczak, ks. mgr Bogusław Kornaga.

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Halina Wojtuch.

Fizyka – mgr Bartosz Kosior

Chemia – mgr Bartosz Kosior

Biologia – mgr Małgorzata Dudek
Geografia – mgr Agnieszka Hałucha

Wiedza o społeczeństwie –  mgr Aldona Zaborniak.

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Artur Guzek.

Pedagog szkolny – mgr Krystyna Gutkowska.

Biblioteka – mgr Małgorzata Antonik.

Kierownik świetlicy szkolnej – mgr Janina Mazurkiewicz.

Rewalidacja –  mgr Iwona Furgała, mgr Bartosz Kosior.

Publiczne Przedszkole – mgr Janina Konieczny,  mgr Marta Żak, mgr Agnieszka Kudyba.

Psycholog szkolny – mgr Ewa Jaracz-Wiśniewska

Nauka specjalna – mgr Monika Młodowiec

Doradztwo zawodowe – mgrDral Jolanta