• Oddział  3-4 latki

           Liczba dzieci– 35,  21 – 4 -latki, 14 – 3-latki


Lp Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wykaz uczniów 3 – latki  w roku szkolnym

Lp. Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.0
11.
12.
13.
14.

Zajęcia są prowadzone o nowa podstawę programową „Razem w przedszkolu” Anna Łada-Grodzicka. Program  jest kompleksowo pod względem metodycznym i merytorycznym. Opracowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i zestawy ćwiczeń . Prowadzone są zajęcia rozwijające sprawności manualne dzieci, lepienie z plasteliny, malowanie farbami, wycinanki i tp.

 W ciągu roku  organizowane  są imprezy integracyjne: – Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Choinkowa, Dzień Babci i Dziadka. Rodzice bardzo angażują się w te imprezy. Tematyka zajęć dydaktycznych dotyczy najbliższego otaczającego świata przyrody. Organizowane są wycieczki na Dzień Dziecka i wyjazdy na teatrzyk do Domu Kultury w Lubaczowie.